سایت تخته نرد آنلاین معتبر با درگاه شتاب

بازی تخته نرد آنلاین مستر کازینو بازی دو نفر است که یک بازی کهن و قدیمی ایرانی می باشد که در گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته

آموزش بازی تخته نرد آنلاین دو نفره

و در شروع برای هر فردی تاس انداخته میشه و تاس بزرگتر بازی را شروع میکند و مجدد تاس میندازه و 2تا تاس در بازی وجود داره که از عاداد 1 تا 6 میباشد

اگر تاس عدد مشابه بیاد یعنی جفت و تعداد حرکات به 4 تا تغییر میکند یعنی اگر کسی جفت از هر عددی بیاره باید 4 تا مهر مشابه یا غیر را 4 خونه جابجا کنه

بازی تخته نرد شرطی آنلاین

در جایگاه بسته باید بیشتر از 2 مهره باشد، بودن یک مهره در یک جایگاه دلیل بر بسته بودن آن نیست.

می توانید 1 مهره را براساس مجموع عدد 2 تاس خودتان حرکت بدهید یا اینکه 2 مهره را بر اساس عدد هرکدام از دو تاس خود حرکت بدهید.

اگر حریف ۲ آورده باشد و شما ۵ شما باید ۲ و ۵ را حرکت کنیدسپس نوبت بازیکن دیگر می‌شود. عدد روی تاسها نشان می‌دهد که مهره‌ها چه تعداد خانه باید حرکت داده شوند.
مهره‌ها رو به جلو و با قانون‌های زیر حرکت داده می‌شوند
مهره با توجه به عدد روی تاس به خانهٔ باز می‌تواند جابجا شود.
عددهای روی دو تاس تشکیل حرکت‌های جداگانه می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک بازیکن عدد تاسش ۵ و ۳ باشد، او می‌تواند یک مهره را پنج خانه و مهره دیگری را سه خانه جلوتر در خانه باز قرار دهد. یا می‌تواند یک مهره را هشت خانه به جلو ببرد و در یک خانه باز قرار دهد (تنها در صورتی که نقطه میانی سه و پنج هم‌زمان بسته نباشند). خانه بسته خانه‌ای است که دو مهره یا مهره‌های بیشتری از حریف آن خانه را پر کرده باشد.
بازیکنی که تاسش دو عدد برابر میاورد، اصطلاحاً جفت آورده و معادل آوردن چهار تا از آن عدد است. مثلاً اگر تاس ۶ و ۶ بیاورد، بازیکن دارای چهار «شش» برای استفاده‌است، و می‌تواند هر ترکیبی از مهره‌ها را حرکت دهد
بازیکن باید تا زمانی که حرکت قانونی با عدد روی تاسها دارد، حرکت کند و نمی‌تواند از عددی که آورده صرف نظر کند. مثلاً اگر جفت ۳ آورده و فقط سه تای آن‌ها را می‌تواند بازی کند، باید آن سه را بازی کند